Colofon

Basisexamen inburgering in het buitenland

De examens Leesvaardigheid en Spreekvaardigheid inclusief de bijbehorende voorbeeldexamens zijn in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Den Haag) ontwikkeld door Bureau ICE (Culemborg). Het examen Kennis van de Nederlandse Samenleving is ontwikkeld door Cinop (’s-Hertogenbosch) en door Bureau ICE (Culemborg) aangepast ten behoeve van digitale afname, dit alles in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Den Haag).

Lespakket Naar Nederland ter voorbereiding op de taaltoetsen

  1. Samenstelling lessen: Ad Bakker, Amsterdam en Tekstase, Eexterveen
  2. E-learning en website: Edia Educatie Technologie, Amsterdam
  3. Fotografie: Astrid Koppers, Leiden
  4. Animaties: Dave Vriens, Rotterdam
  5. Geluid: Studio Leroy, Amsterdam i.s.m. Inter-Voice, Amsterdam
  6. Vormgeving en opmaak: Jacky-O, Rotterdam
  7. Productie en distributie: Uitgeverij Boom, Amsterdam