Disclaimer

Het lespakket Naar Nederland is in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontwikkeld door Boom uitgevers Amsterdam. Boom uitgevers Amsterdam verzorgt de exploitatie van het lespakket. Boom uitgevers Amsterdam is niet verantwoordelijk voor verlies of schade die direct of indirect is ontstaan door het bezit of het gebruik van het lespakket Naar Nederland.