3. Leesvaardigheid

basisexamen inburgering

3. Examenonderdeel Leesvaardigheid

Met het examenonderdeel Leesvaardigheid wordt gemeten in hoeverre u het Latijnse schrift beheerst en het geschreven Nederlands kunt lezen en begrijpen. Het examenonderdeel bevat 44 vragen. Het examenonderdeel Leesvaardigheid bestaat uit 2 delen:

  • Woorden lezen en horen
    U hoort een woord en moet met de muis kiezen uit vier geschreven antwoordmogelijkheden. U leest een woord en moet met de muis kiezen uit vier gesproken antwoorden.
  • Leesteksten
    U leest een tekst via het beeldscherm en krijgt 2 meerkeuzevragen. U kiest met de muis het juiste antwoord.

Het examenonderdeel Leesvaardigheid duurt 35 minuten. Alle antwoorden worden automatisch beoordeeld. Het eindresultaat van het examen wordt uitgedrukt in een cijfer, een geheel getal tussen 1 en 10. Als u een van beide onderdelen onvoldoende hebt gemaakt, moet u beide onderdelen herkansen.