2. Spreekvaardigheid

basisexamen inburgering

2. Examenonderdeel Spreekvaardigheid

Het examenonderdeel Spreekvaardigheid meet of u Nederlands kunt spreken op het niveau A1. U moet vragen beantwoorden en zinnen afmaken via de computer. Het examen bestaat uit 22 vragen. Het examenonderdeel Spreekvaardigheid bestaat uit 2 delen die beginnen met een instructie in het Nederlands:

  • Vraag beantwoorden
    U zit voor de computer en u ziet een video van iemand die een vraag stelt. U geeft via een headset (koptelefoon met microfoon) antwoord op de vraag.
  • Zinnen afmaken
    U leest én hoort een vraag en ziet een foto. U kunt uw antwoord inspreken via de headset.

Dit examenonderdeel duurt 30 minuten en wordt door menselijke beoordelaars nagekeken. Het eindresultaat van het examen wordt uitgedrukt in een cijfer, een geheel getal tussen 1 en 10. Als u een van beide onderdelen onvoldoende hebt gemaakt, moet u beide onderdelen herkansen.