basisexamen inburgering

De handleiding

In ieder pakket zit een handleiding met daarin informatie over:
  1. het basisexamen inburgering in het buitenland
  2. de voorbereiding op de drie examenonderdelen (KNS, Spreekvaardigheid en Leesvaardigheid)
  3. het zelfstudiepakket
  4. de voorbeeldexamens
Daarnaast bevat de handleiding de vertaling in de hulptaal en de woordenlijst met alle nieuwe woorden per les, vertaald in de hulptaal. Deze vertalingen zijn ook te horen via de audio-cd’s. Download hier de handleiding die ook in het pakket zit voor meer informatie in de door u gewenste taal. Ga naar het lesmateriaal.