basisexamen inburgering

De voorbeeldexamens

Als u alle lessen hebt gedaan, weet u genoeg van het Nederlands om de voorbeeldexamens te maken. Het is belangrijk om te weten welke soorten vragen u op het examen krijgt. In de oefeningen in het werkboek en het computerprogramma hebt u met verschillende vragen geoefend. Als laatste onderdeel van uw voorbereiding kunt u voorbeeldexamens maken. Deze voorbeeldexamens lijken op de echte examens. Algemene informatie over de voorbeeldexamens Het echte examen gaat via de computer. De voorbeeldexamens Leesvaardigheid (Lezen) en Spreekvaardigheid (Spreken) gaan ook via de computer. Met de voorbeeldexamens kunt u dus ervaren hoe de echte examenonderdelen zullen verlopen. Met het voorbeeldexamen Lezen kunt u proberen of u goed genoeg kunt lezen om het echte examen Lezen te doen. Met het voorbeeldexamen Spreken kunt u proberen of u het Nederlands voldoende kunt verstaan en spreken om het echte examen Spreken te doen. U kunt de voorbeeldexamens voor Lezen en Spreken maken via deze website. De voorbeeldexamen zijn gratis. U kunt er zo vaak mee oefenen als u wilt. Om te weten wat voor soort vragen je voor het KNS deel van het examen krijgt, kan je op deze site vijf voorbeeldvragen maken. Het echte examen bestaat uit 30 vragen en duurt 30 minuten. Wat moet u doen als u een voorbeeldexamen wilt maken?
  1. Klik links in het menu op ‘Voorbeeldexamens’.
  2. Kies het examen dat u wilt maken: Leesvaardigheid, Spreekvaardigheid of KNS.
  3. Lees en luister naar de uitleg en de instructie.
  4. Daarna kunt u de vragen maken.
Wat hebt u nodig om de voorbeeldexamens te bekijken?
  1. een computer of laptop
  2. een internetverbinding (Chrome of Firefox werken het beste, Internet Explorer geeft soms problemen)
  3. een headset met microfoon
Na het examen Leesvaardigheid krijgt u een score. U kunt dan zien hoe goed u het examen hebt gemaakt. De computer kan het examen Spreekvaardigheid niet beoordelen. U krijgt daarom geen score voor dit onderdeel.