basisexamen inburgering

Het werkboek

Het werkboek Naar Nederland, Nederlands voor anderstaligen is de officiële voorbereiding op de onderdelen Leesvaardigheid en Spreekvaardigheid van het basisexamen inburgering in het buitenland. Met deze taallessen leert iemand op het vereiste niveau lezen, luisteren en spreken in het Nederlands. Deze methode is bedoeld voor:
 1. analfabeten en anderstaligen die in een ander schrift zijn gealfabetiseerd
 2. laag-, middelbaar en hoogopgeleide anderstaligen
Het is een zelfstudiemethode. Iedereen kan hier dus zelfstandig mee aan de slag. De hulp van de partner is aan te bevelen. Aanwijzingen voor het doen van de lessen staan in de handleiding. De woordenlijst en de vier audio-cd’s geven noodzakelijke ondersteuning. De methode omvat:
 1. gebruikersinstructie in de hulptaal
 2. 20 lessen om te alfabetiseren
 3. 45 lessen om Nederlands te leren
 4. woordenlijst met alle nieuwe woorden per les vertaald in hulptaal (in handleiding, ook op cd)
 5. illustraties
 6. geluid van alle teksten en instructies
 7. vier toetsen
 8. lijst van tegenstellingen
 9. antwoorden
 10. index van alle woorden met verwijzing naar de les
Het digitale oefenprogramma bevat dezelfde lessen als het boek.