Welkom

basisexamen inburgering

Welkom bij Naar Nederland

Alle externe links op deze pagina openen in een nieuw scherm wanneer er op geklikt wordt.

Deze website is bedoeld voor mensen die zich willen voorbereiden op het basisexamen inburgering in het buitenland. Dit is het examen dat sommige mensen moeten doen om in aanmerking te komen voor een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv).

 • BELANGRIJK: lees hier de brochure van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over inburgering in Nederland. Wilt u de brochure in een ander taal lezen? Klik dan hier.
 • BELANGRIJK: Als u een Naar Nederland pakket van voor 1 november 2014 hebt kunt u dat zonder problemen gebruiken. De NIEUWE KNS VRAGEN kunt u hier downloaden en over de nieuwe manier van afnemen kunt u hieronder (Meer nieuws over de veranderingen in het basisexamen inburgering in het buitenland) alles lezen.

Actueel

Wijziging prijs examen en leerpakket

Het examen kost vanaf 17 december: € 150,-

Spreken € 60,-
Lezen € 50,-
KNS € 40,-

De prijs voor het zelfstudiepakket wordt vanaf 17 december € 25,-.

Minister Asscher werkt aan een compensatieregeling voor de groep die het inburgeringsexamen in het buitenland maakte sinds de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie op 9 juli 2015. Die regeling wordt naar verwachting begin 2016 gepubliceerd.

Zelfstudiepakket Naar Nederland verkrijgbaar in 16 extra vreemde talen vanaf 21 december 2015

Het officiële zelfstudiepakket Naar Nederland ter voorbereiding op het basisexamen inburgering in het buitenland is vanaf 21 december 2015 verkrijgbaar in de volgende 16 extra vreemde talen:

Algerijns Arabisch, Bosnisch, Egyptisch Arabisch, Hindi, Iraans Farsi, Irakees Arabisch, Kantonees, Kroatisch, Libanees-Syrisch Arabisch, Oekraïens, Oost-Armeens, Punjabi Indiaas, Servisch, Singalees, Tamil, Tunesisch Arabisch.

Basisexamen inburgering kan weer worden afgenomen

Vanaf 1 december 2014 kan het basisexamen inburgering weer afgenomen worden. Na het aanmelden en betalen voor het examen ontvangt u een e-mail van DUO. In de e-mail staan gegevens waarmee u een afspraak kunt maken bij een ambassade.

U maakt het examen via een laptop. Een examen via een laptop ziet er enigszins anders uit. Op de pagina met Voorbeeldexamens van www.naarnederland.nl ziet u filmpjes met een uitleg hoe deze examens er uit zien.

Het basisexamen inburgering in het buitenland kan tijdelijk niet worden afgenomen.

Bij de voorbereidingen van de examenafname zijn er enige problemen ontstaan met de verbinding met de server in Nederland. Daardoor is het op dit moment nog niet mogelijk om het examen op de ambassade te maken. Er wordt hard gewerkt om ervoor te zorgen dat vanaf 1 december 2014 weer examens kunnen worden afgenomen. U kunt zich wel aanmelden voor het examen, maar het maken van een definitieve afspraak met een ambassade is nu niet mogelijk.

Meer nieuws over de veranderingen in het basisexamen inburgering in het buitenland

Het basisexamen inburgering in het buitenland verandert van vorm. De belangrijkste verandering is dat het examen niet meer per telefoon maar per computer afgenomen wordt. Daarnaast zijn de vragen voor het KNS examen geactualiseerd vanwege de troonswisseling. De nieuwe foto’s en vragen kunt u hier downloaden. Het nieuwe basisexamen gaat in per 1 november 2014.

Veel gestelde vragen:

Hoe ziet de nieuwe examenvorm er uit?
Alle examenonderdelen worden via de computer afgenomen.

Spreekvaardigheid bestaat uit twee onderdelen:
A) Vraag-Antwoord: De kandidaat krijgt vragen en formuleert hierbij zelf zijn antwoord.
B) Zinnen afmaken: De kandidaat hoort een korte zin, gevolgd door het eerste gedeelte van een zin die door de kandidaat aangevuld moet worden.

Leesvaardigheid bestaat uit twee onderdelen:
A) De kandidaat hoort een woord en kiest uit vier geschreven antwoordmogelijkheden + de kandidaat leest een woord en kiest uit vier gesproken antwoordmogelijkheden.
B) Bij dit onderdeel krijgt de kandidaat op het scherm leesteksten te zien, er worden 2 meerkeuzevragen gesteld met 3 of 4 antwoordmogelijkheden.

Kennis van de Nederlandse Samenleving:
De kandidaat ziet foto’s en leest de vragen. De vragen worden ook uitgesproken in een langzaam spreektempo. De kandidaat ziet en hoort twee antwoordmogelijkheden.

 • BELANGRIJK: Het duurt 8 weken voor u de uitslag van uw examen krijgt. U krijgt de uitslag dus niet meer gelijk te horen. Dit komt doordat de examens door mensen worden beoordeeld en niet meer door de computer.

Op www.naarnederland.nl is er van ieder examenonderdeel een compleet voorbeeldexamen gratis beschikbaar.

Wat is de prijs van de verschillende examenonderdelen?

De examenonderdelen Leesvaardigheid, Spreekvaardigheid en Kennis van de Nederlandse Samenleving kunnen vanaf 1 november ook afzonderlijk gemaakt worden. Dit betekent dat er ook een examenprijs per examenonderdeel is:

Spreekvaardigheid: € 150,=
Leesvaardigheid: € 100,=
Kennis van de Nederlandse Samenleving: € 100,=
Basisexamen buitenland totaal: € 350,=

Herkansing mogelijk na 1 november 2014 voor een examenonderdeel?

Vanaf 1 november 2014 hoeft een kandidaat die zakt voor een of meer onderdelen van het basisexamen inburgering, alleen die onderdelen te herkansen. De onderdelen waarvoor hij is geslaagd, hoeft hij niet opnieuw te doen. Dit is vastgelegd in het Examenreglement Basisexamen inburgering. Dit geldt alleen voor kandidaten die vanaf 1 november 2014 het basisexamen inburgering maken. Dit betekent dat een onderdeel van het basisexamen inburgering dat vóór 1 november 2014 behaald is, niet vrijstellend is voor een onderdeel van het basisexamen inburgering dat na 1 november 2014 afgelegd is.

Vrijstelling voor spreekexamen A2?

Wanneer een kandidaat vóór 1 november 2014 geslaagd is voor het basisexamen buitenland én meer dan 37 punten heeft gehaald voor de TGN dan kan hij vrijstelling krijgen voor het examen Spreekvaardigheid (binnenland, niveau A2).

Voor een kandidaat die vanaf 1 november 2014 het basisexamen buitenland maakt is er geen mogelijkheid tot vrijstelling van het examen Spreekvaardigheid (binnenland, niveau A2), ongeacht de hoogte van de score behaald voor het basisexamen buitenland, onderdeel Spreekvaardigheid (niveau A1).

Hoe kan ik me aanmelden voor het basisexamen buitenland vanaf 1 november 2014?
Vanaf 1 oktober 2014 kunt u zich via http://www.naarnederland.nl/category/aanmelden aanmelden voor het basisexamen buitenland dat vanaf 1 november 2014 afgenomen wordt. Het is dan niet meer mogelijk om in te schrijven voor het huidige examen.

Per 1 november 2014 verandert het basisexamen inburgering in het buitenland

De veranderingen zitten vooral in de wijze waarop het examen wordt afgenomen. Wordt het examen nu nog afgenomen per telefoon, vanaf 1 november 2014 gaat dit gebeuren met de computer. Dit betekent dat de examenvragen op een andere manier gesteld gaan worden. Om hier goed op aan te sluiten zullen de examenonderdelen zelf ook vernieuwd worden. Het niveau* van het examen blijft wel hetzelfde. Dit betekent ook dat de leerstof hetzelfde blijft.
De belangrijkste veranderingen op een rijtje:

 • Per 1 november 2014 wordt het basisexamen inburgering in het buitenland niet meer per telefoon afgenomen maar met de computer.
 • Het examen bestaat nog steeds uit dezelfde onderdelen. Wel wordt voor enkele onderdelen de naam gewijzigd:
  1. Spreekvaardigheid (voorheen TGN)
  2. Leesvaardigheid (voorheen GBL)
  3. Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS)
 • Deze drie examenonderdelen kunnen tegelijk of afzonderlijk worden afgelegd. De kandidaat hoeft niet het hele examen over te doen als voor een examenonderdeel de score onvoldoende is.
 • Het grootste deel van de vragen zal in de vorm van meerkeuzevragen gesteld worden. Voor het onderdeel Spreekvaardigheid moet de kandidaat ook antwoorden inspreken. Deze antwoorden worden beoordeeld door menselijke beoordelaars en niet door de computer.
 • Vanaf 1 oktober 2014 kunnen kandidaten zich aanmelden voor het nieuwe examen.
 • Het basisexamen inburgering in zijn huidige vorm wordt voor het laatst op 31 oktober 2014 afgenomen. Vanaf 1 november 2014 wordt het basisexamen inburgering in de nieuwe vorm afgelegd.
 • Het aangepaste pakket kunt u nu bestellen. Het oude pakket is niet meer leverbaar.
 • Het oude zelfstudiepakket blijft bruikbaar. Op de website ‘NaarNederland.nl’ komt vanaf eind september 2014 een overzicht te staan met de wijzigingen ten opzichte van het oude pakket. Ook zal een nieuwe handleiding te downloaden zijn over de gang van zaken rondom het examen.
 • Vanaf eind september 2014 zullen voorbeeldexamens ter beschikking worden gesteld via de website ‘NaarNederland.nl’.

* Niveau A1 Common European Framework of Reference for Languages

Kandidaten voor het basisexamen inburgering in buitenland kunnen hulp bij voorbereiding kopen

Kandidaten voor het basisexamen inburgering in het buitenland kunnen met ingang van 24 april 2013 individuele ondersteuning bij hun voorbereiding op het examen kopen bij Agens. De ondersteuning is gericht op kandidaten – vaak mensen met een beperkte ervaring met leren – die extra hulp nodig hebben bij het officiële zelfstudiepakket Naar Nederland. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Agens opdracht gegeven om de  individuele ondersteuning bij de voorbereiding op het basisexamen inburgering buitenland te ontwikkelen. De kandidaten krijgen de hulp van docenten in Nederland die de moedertaal van de kandidaten spreken. Het contact tussen de kandidaten en de docenten vindt plaats via internet, Skype of Virtuele klas, per (mobiele) telefoon of desnoods per post.

Zie voor meer informatie www.linguaagens.nl