Contact

Heeft u nog vragen over de aanmelding of de betaling van het inburgeringsexamen in het buitenland dan kunt u bellen met Informatie Rijksoverheid, telefoon 1400 (vanuit het buitenland + 31 702140214).

Voor vragen over de aanvraag om een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) of een verblijfsvergunning kunt u contact opnemen met de Immigratie en Naturalisatiedienst (www.ind.nl), per telefoon 088 – 0430 430 (lokaal tarief). Vanuit het buitenland +31 88 0430 430) of per post: IND, postbus 17, 9560 AA TER APEL.

Heeft u vragen over het gebruik van het voorbereidingspakket Naar Nederland, de oefentoetsen, de e-learning of heeft u problemen met de oefentoetsen dan kunt u contact opnemen met de Helpdesk Naar Nederland per e-mail: e-mail naar helpdesk@naarnederland.nl