Basisexamen inburgering in het buitenland

U wilt bij uw partner in Nederland gaan wonen. Om in Nederland te mogen wonen hebben mensen van buiten de EU meestal een vergunning nodig. U moet daarvoor eerst het Basisexamen inburgering in het buitenland doen. Deze toets gaat over de Nederlandse taal en de Nederlandse samenleving. Via deze website kunt u zich op dit examen voorbereiden.

Lees meer informatie over inburgeren in Nederland in de brochure Basisexamen inburgering in het buitenland van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Zelf oefenen met studiepakket Naar Nederland

De Nederlandse overheid heeft een studiepakket laten maken met de naam Naar Nederland. Dit is lesmateriaal voor mensen die zich willen voorbereiden op het Basisexamen inburgering buitenland. In Naar Nederland zit lesmateriaal om te leren spreken, luisteren en lezen in het Nederlands. Ook kunt u hiermee oefenen voor de examenonderdelen Kennis van de Nederlandse Samenleving, Spreekvaardigheid en Leesvaardigheid. Met Naar Nederland kunt u zelf oefenen voor het examen. U kunt dit lesmateriaal bestellen of gratis downloaden via deze site. Het pakket is verkrijgbaar in 34 talen.

Lesmateriaal

  1. Oefen met de voorbeeldexamens
  2. Log in voor de e-learning
  3. Meld je aan voor het examen

Het basisexamen inburgering in het buitenland bestaat uit drie onderdelen:

U legt het examen af op een Nederlandse ambassade of een consulaat-generaal. U neemt zelf contact op met de Nederlandse vertegenwoordiging in het land waar u het examen wilt afleggen. Een lijst van ambassades en consulaten waar u het basisexamen inburgering buitenland kunt afleggen vindt u in het Overzicht landen en steden voor verkrijgen mvv en afleggen inburgeringsexamens. Het examen wordt afgenomen op een computer. Als u vragen heeft, moet u die stellen aan de medewerker van de ambassade voordat het examen begint. Als het examen eenmaal is begonnen, kunt u geen vragen meer stellen. U hoeft tijdens het examen NIET te schrijven.

Lees meer informatie over inburgeren in Nederland in de brochure Basisexamen inburgering in het buitenland van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Actueel

Coronavirus

Als gevolg van de Corona crisis (COVID-19) was het de afgelopen tijd niet mogelijk om het basisexamen buitenland te doen op de Nederlandse ambassades en consulaten. Ook de naturalisatietoets was niet mogelijk.

In sommige landen is het nu weer mogelijk dat de ambassades weer opstarten met deze werkzaamheden. Indien uw afspraak eerder was afgezegd, zult u dan door de ambassade benaderd worden voor een nieuwe afspraak. Indien u nog geen afspraak had, kunt u bij de ambassade informeren of het weer mogelijk is om een examen te plannen.

Houdt u ook de website www.nederlandwereldwijd.nl of www.nederlandenu.nl in de gaten. Hier vindt u informatie over de dienstverlening per ambassade. Het kan zijn dat een enkele ambassade wel weer examens afneemt.