Basisexamen inburgering in het buitenland

U wilt bij uw partner in Nederland gaan wonen. Om in Nederland te mogen wonen hebben mensen van buiten de EU meestal een vergunning nodig. U moet daarvoor eerst het Basisexamen inburgering in het buitenland doen. Deze toets gaat over de Nederlandse taal en de Nederlandse samenleving. Via deze website kunt u zich op dit examen voorbereiden.

Lees meer informatie over inburgeren in Nederland in de brochure Basisexamen inburgering in het buitenland van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Zelf oefenen met studiepakket Naar Nederland

De Nederlandse overheid heeft een studiepakket laten maken met de naam Naar Nederland. Dit is lesmateriaal voor mensen die zich willen voorbereiden op het Basisexamen inburgering buitenland. In Naar Nederland zit lesmateriaal om te leren spreken, luisteren en lezen in het Nederlands. Ook kunt u hiermee oefenen voor de examenonderdelen Kennis van de Nederlandse Samenleving, Spreekvaardigheid en Leesvaardigheid. Met Naar Nederland kunt u zelf oefenen voor het examen. U kunt dit lesmateriaal bestellen of gratis downloaden via deze site. Het pakket is verkrijgbaar in 34 talen.

Lesmateriaal

  1. Oefen met de voorbeeldexamens
  2. Log in voor de e-learning
  3. Meld je aan voor het examen

Het basisexamen inburgering in het buitenland bestaat uit drie onderdelen:

U legt het examen af op een Nederlandse ambassade of een consulaat-generaal. U neemt zelf contact op met de Nederlandse vertegenwoordiging in het land waar u het examen wilt afleggen. Kies uw land en bekijk waar u het basisexamen inburgering buitenland kunt afleggen op Nederlandwerelwijd.nl. Het examen wordt afgenomen op een computer. Als u vragen heeft, moet u die stellen aan de medewerker van de ambassade voordat het examen begint. Als het examen eenmaal is begonnen, kunt u geen vragen meer stellen. U hoeft tijdens het examen NIET te schrijven.

Lees meer informatie over inburgeren in Nederland in de brochure Basisexamen inburgering in het buitenland van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Actueel

Nieuwe opgaven spreekexamen vanaf 1 juli 2024

Er zijn een aantal nieuwe opgaven gemaakt voor het Spreekexamen. Bij het onderdeel Spreekvaardigheid vindt u een link naar het nieuwe document met alle opgaven. Hierin staan dus de oude én de nieuwe opgaven. Vanaf 1 juli 2024 kunnen de nieuwe opgaven voorkomen in het examen.

Wijziging Leesexamen sinds 1 mei 2023

Sinds 1 mei 2023 is het Leesexamen veranderd. Tot 1 mei bestond het examen Lezen uit een onderdeel technisch lezen (woorden lezen en naar woorden luisteren) en een onderdeel functioneel lezen (teksten lezen en vragen maken). Sinds 1 mei bestaat het examen alleen nog uit functioneel lezen. U beantwoordt alleen nog vragen bij verschillende teksten. Bij het onderdeel "Oefen met voorbeeldexamens" vindt u een voorbeeldexamen.

De brochure basisexamen geeft antwoord op de vragen over het vereiste om te slagen voor het basisexamen inburgeren, wat er wordt getoetst, hoe u zich kunt voorbereiden, hoe/waar het basisexamen wordt afgenomen en wat het kost, hoe u weet dat u geslaagd bent en of u ook herexamen kunt doen.

Het basisexamen inburgering dient te worden afgelegd in het buitenland voor de komst naar Nederland. In Turkije kan het examen worden afgelegd bij VFS Ankara nadat daarvoor vooraf een afspraak voor is gemaakt. De contactgegevens kunt u vinden op Nederland Wereldwijd.

Vrijstelling basisexamen inburgering en aanvragen ontheffing

In een aantal situaties bent u vrijgesteld van het basisexamen inburgering. Op IND.nl vind je informatie over vrijstelling van het basisexamen en het aanvragen van ontheffing.

Vragen?

Voor meer informatie over de inburgeringsplicht voor nieuwkomers met een Turkse nationaliteit, kunt u terecht op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/inburgeren-in-nederland/vraag-en-antwoord/inburgeren-turkse-nationaliteit.