basisexamen inburgering

Welkom bij Naar Nederland

Alle externe links op deze pagina openen in een nieuw scherm wanneer er op geklikt wordt.

Deze website is bedoeld voor mensen die zich willen voorbereiden op het basisexamen inburgering in het buitenland. Dit is het examen dat sommige mensen moeten doen om in aanmerking te komen voor een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv).

Kandidaten voor het basisexamen inburgering in buitenland kunnen hulp bij voorbereiding kopen

lingua agens

Kandidaten voor het basisexamen inburgering in het buitenland kunnen met ingang van 24 april 2013 individuele ondersteuning bij hun voorbereiding op het examen kopen bij Agens. De ondersteuning is gericht op kandidaten – vaak mensen met een beperkte ervaring met leren – die extra hulp nodig hebben bij het officiële zelfstudiepakket Naar Nederland. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Agens opdracht gegeven om de  individuele ondersteuning bij de voorbereiding op het basisexamen inburgering buitenland te ontwikkelen. De kandidaten krijgen de hulp van docenten in Nederland die hun moedertaal spreken. Het contact tussen de kandidaten en de docenten vindt plaats via internet, Skype of Virtuele klas, per (mobiele) telefoon of desnoods per post.

Het basisexamen inburgering in het buitenland bestaat vanaf 1 april 2011 uit de toets Kennis van de Nederlandse Samenleving, de toets Gesproken Nederlands ( niveau A1) en de toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen (niveau A1).

Zie voor meer informatie www.linguaagens.nl

Actueel

Basisexamen Inburgering en troonswisseling

Op 30 april 2013 heeft de troonswisseling in Nederland plaatsgevonden. Koning Willem-Alexander heeft zijn moeder, prinses Beatrix opgevolgd.
Hierdoor zijn de vragen over het Nederlandse koningshuis in het voorbereidingsmateriaal en het examen Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS)
in het basisexamen inburgering in het buitenland niet meer actueel.
De actuele situatie over het Nederlandse koningshuis zal vooralsnog pas in de tweede helft van 2014 in het voorbereidingsmateriaal en
in het aangepaste examen verwerkt zijn. U wordt tijdig over de ingangsdatum van de aangepaste vragen geïnformeerd.

Tot de aanpassing in de tweede helft van 2014 kunnen de oorspronkelijke vragen en antwoorden uit voorbereidingsmateriaal van het KNS-examen
uit het Zelfstudiepakket Naar Nederland worden gesteld. U kunt hierbij antwoorden zowel met “prins” als met “koning” Willem-Alexander en zowel met “prinses” als met “koningin” Maxima.
Via de website www.naarnederland.nl wordt u tijdig geïnformeerd als het KNS-examen en het voorbereidingsmateriaal is aangepast.

Toets Gesproken Nederlands

Gezakte kandidaten Toets Gesproken Nederlands krijgen meer informatie.
Mensen die zakken voor de Toets Gesproken Nederlands, krijgen vanaf 1 juli 2013 meer
informatie zodat ze zich beter kunnen voorbereiden op het opnieuw doen van deze toets.

De Toets Gesproken Nederlands is verplicht voor kandidaten voor het basisexamen inburgering in het buitenland (niveau A1) en voor kandidaten voor de inburgering in Nederland (niveau A2). Vanaf 1 juli 2013 krijgen kandidaten die gezakt zijn voor de Toets Gesproken Nederlands naast de einduitslag ook de uitslagen teruggekoppeld op de vier deelvaardigheden: woordenschat, zinsbouw, vloeiendheid en uitspraak.

Kandidaten voor het basisexamen inburgering buitenland krijgen hun einduitslagen óf nog dezelfde dag óf deze worden later toegestuurd. Uiterlijk een maand na het examen krijgt de kandidaat de informatiebrief met de deeluitslagen toegestuurd. In het najaar zullen kandidaten de einduitslag en de deeluitslagen krijgen binnen een dag tot een week.

Meer informatie kunt u vinden onder het kopje, de voorbereiding ‘Oefentips TGN A1’.

Rectificatie

In de Poolse woordenlijst (pagina 36 van de handleiding) wordt bij LES 1 het Poolse woord ‘ryba’ vertaald met ‘de mug’.  Dit is onjuist. ‘Ryba’ betekent ‘vis’. De Poolse vertaling  voor ‘de mug’ moet zijn: ‘komar’. Bij LES 5 staat in de Poolse woordenlijst een soortgelijke fout (zie pagina 37 van de handleiding). Het Poolse woord ‘pies’ wordt vertaald met ‘veel’. Dit is onjuist. ‘Pies’ betekent ‘hond’. De Poolse vertaling voor ‘veel’ moet zijn: ‘wiele’. Als uitgever bieden we onze excuses aan voor deze fouten. De vertaling zal bij de herdruk van Zelf starten met Nederlands gecorrigeerd worden.

In Tussentoets 3 (pagina 260 in het boek) luidt vraag 13: ‘Welke dag is de verjaardag van de koningin?’ Als antwoord wordt gegeven: ‘30 april’. Deze vraag is onjuist en moet luiden: ‘Op welke dag vieren Nederlanders de verjaardag van de koningin?’ Antwoord: ‘30 april’.

Koningin Beatrix is jarig op 31 januari, maar viert haar verjaardag op Koninginnedag: 30 april. 30 april is de geboortedatum van de moeder van Koningin Beatrix, Koningin Juliana, alsmede de datum waarop Koningin Beatrix in 1980 haar moeder opvolgde als koningin van Nederland.

Als uitgever bieden we onze excuses aan voor deze fout. In verband met de troonwisseling zullen het inburgeringsexamen en het Naar Nederland pakket worden aangepast. Bovengenoemde vraag zal dan uiteraard worden aangepast. In het huidige examen en Naar Nederland pakket wordt Beatrix nog steeds als Koningin van Nederland beschouwd.

Afschaffing inburgeringexamen in het buitenland voor Turkse onderdanen

Minister Donner heeft besloten dat, met terugwerkende kracht tot 16 augustus 2011, personen met de Turkse nationaliteit en hun huwelijkspartners en geregistreerde partners bij mvv-verlening niet langer hoeven aan te tonen het basisexamen inburgering in het buitenland te hebben behaald. Examengeld van examens die na 16 augustus jl. zijn afgelegd wordt gerestitueerd.

De ministers Donner en Leers benadrukken dat ondanks het vervallen van de inburgeringsplicht voor Turkse onderdanen, kennis van taal en samenleving wezenlijke voorwaarden zijn om actief mee te doen in de Nederlandse maatschappij. Daartoe gaat minister Donner met onder andere Turkse organisaties bekijken hoe de inburgering van Turkse onderdanen gewaarborgd kan worden. Het zelfstudiepakket blijft in het Turks en Koerdisch verkrijgbaar.

Meer informatie vindt u op de nieuwspagina van de rijksoverheid over steun aan de Turken.

Nieuw zelfstudiepakket per 1 maart 2011 verkrijgbaar

Meer informatie over het nieuwe pakket vindt u op voorbereiding.

Aanpassingen in het examenprogramma en examenreglement gepubliceerd

Op 28 januari 2011 zijn de aanpassingen in het examenprogramma en het nieuwe examenreglement gepubliceerd. Meer informatie hierover kunt u op de site van de rijksoverheid met officiele bekendmakingen vinden.

De geldigheidsdatum die op de TIN-codes van de oefenexamens staat vermeld, is al (bijna) verlopen. Kan ik de TIN-codes nog wel gebruiken?

Lees het antwoord op deze en andere veelgestelde vragen op FAQ.

Aanpassing eisen basisexamen vanaf 1 april 2011

Vanaf 1 april 2011 wordt het basisexamen inburgering aangepast. Zo wordt het niveau van de Toets Gesproken Nederlands (TGN) verhoogd van A1min naar A1. Ook wordt het basisexamen inburgering uitgebreid met de toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen (GBL). Om deze wijzigingen mogelijk te maken is de regelgeving aangepast. De datum inwerkingtreding van de verhoging van de eisen van het basisexamen inburgering in het buitenland is 1 april 2011.

Meer informatie vindt u op:

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/inburgering/inburgeren-in-het-buitenland

www.officielebekendmakingen.nl

Hoe kan ik me aanmelden voor het afleggen van het basisexamen inburgering in het buitenland met de huidige (vóór 1 april 2011) eisen?

De aanmeldprocedure blijft hetzelfde. U kunt zichzelf of uw partner aanmelden via de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Op deze website kunt u ook lezen hoeveel werkdagen er zitten tussen het aanmelden voor het examen, het betalen van het examengeld en het ontvangen van een betalingsbevestiging.

Wat verandert per 1 april 2011 in het basisexamen inburgering in het buitenland?

Tot 1 april bestaat het basisexamen inburgering uit twee toetsen:

  1. De toets Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS)
  2. De Toets Gesproken Nederlands (TGN) op niveau A1min

Vanaf 1 april 2011 bestaat het basisexamen inburgering uit drie toetsen:

  1. De toets Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS)
  2. De Toets Gesproken Nederlands (TGN) op niveau A1
  3. De toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen (GBL)

De toets KNS blijft ongewijzigd. De TGN blijft vanaf 1 april 2011 er hetzelfde uitzien. Echter, de kandidaat moet een hogere score (de score is voor A1min 16 en voor A1 vanaf 1 april 26) halen om op niveau A1 te kunnen slagen. De Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen is nieuw.. Het nieuwe zelfstudiepakket Naar Nederland bevat uitgebreid materiaal om alle vaardigheden aan te leren ter voorbereiding op de eisen van het examen vanaf 1 april 2011.

Hoe kan ik me voorbereiden voor het basisexamen vanaf 1 april 2011?

Wanneer u op of ná 1 april 2011 het examen aflegt, wordt geadviseerd het nieuwe zelfstudiepakket Naar Nederland te gebruiken als voorbereidingsmateriaal. Dit zelfstudiepakket bevat nieuwe extra onderdelen ter voorbereiding op de verhoging naar niveau A1 van de TGN en de nieuwe toets GBL. Dit pakket is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het is vanaf 1 maart 2011 via deze site en andere Nederlandse (internet)boekhandels verkrijgbaar. Informatie over het nieuwe zelfstudiepakket vindt u op deze site.

Als u examen doet vóór 1 april 2011, dan volstaat het bestaande oefenpakket Naar Nederland nog.